top of page

Clinical Trials Registry

Our Philosophy

We established criteria to provide assurance to investigators, clinicians, and patients, as well as the editors and readers of medical publications to whom we submit our data, that we are publishing comprehensive, balanced, and accurate information about our investigations. The goal of these principles is to guarantee that we generate publications in a responsible and ethical way on a consistent basis.
We are neutral towards the results and conclusions of the trials.

Empty Chairs

Clinical Trial Ref No: 

ECR/4263/MH/UK/2020/RR-21

(Currently Closed)

PI: Nima Norbu Sherpa (nimnorsherpa@gmail.com)

बंदर

Who We Are

Our Roots

Our strength lies not only in the words we stand by, but most importantly in the actions of our initiatives. From the moment we started our work in 2000, we understood that by working together we could overcome our challenges much more efficiently, and that is why we ultimately decided to launch Universal Human Rights and Social Development Association. We strive to make a positive change in all of our pursuits.

Clinical Trials (Nutraceuticals)

Public·34 members

Unlocking the Secrets to Success: Mastering Football Booking Card Predictions 

Introduction: In the realm of football betting, the prominence of booking card bets, particularly the Total Booking, has soared. This captivating form of wagering revolves around predicting the occurrences of yellow and red cards in the dynamic world of football matches. Delving into the intricacies of booking card bets opens a realm of opportunities for enthusiasts to enhance their predictive prowess and potentially reap substantial rewards. In this comprehensive guide, we navigate through the nuances of football booking card bets, shedding light on effective strategies for online football tips

Understanding Booking Card Bets: Amidst the plethora of popular betting options like Handicap, Asian Handicap, and Over/Under, booking card bets often remain overlooked. However, these bets, also known as Total Booking, offer a unique avenue for enthusiasts to engage with the sport. Essentially, bookmakers leverage the occurrences of booking cards during…

Mai Vàng: Hòa Quyện Với Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Mai vàng, còn được gọi là hoàng mai, huỳnh mai hay lão mai, là một loài cây thân thuộc họ Mai (Ochnaceae) với tên khoa học là Ochna integerrima. Loài cây này không chỉ là biểu tượng của mùa xuân mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống của người dân Việt Nam.

Đặc điểm và Nguồn Gốc

Mai vàng là một loài cây lâu năm, có thể sống trên một trăm năm. Với thân gỗ to, rễ lồi lõm và cành nhánh phủ đầy lá xanh biếc dịu dàng, cây mai vàng mang đến vẻ đẹp quyến rũ và sự bền vững. Hoa mai vàng nở thắm tươi vào mỗi độ xuân về, tượng trưng cho sự phồn thịnh và may mắn trong năm mới.

Mai vàng thường được trồng làm cây cảnh phổ…

hanoi phoco
hanoi phoco

Phôi Mai Vàng và Nghệ Thuật Chọn Lựa: Bí Quyết Tạo Nên Cây Mai Đẹp

Mai vàng, biểu tượng của sức sống và may mắn, là một loài cây quan trọng trong văn hóa lễ, tết truyền thống Việt Nam. Tạo nên một cây mai vàng Việt Nam đẹp không chỉ là việc đơn giản, mà còn là một nghệ thuật tinh tế đòi hỏi sự chăm sóc và kiên nhẫn. Trong đó, việc chọn mua phôi mai vàng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hình dáng của cây mai khi trưởng thành. Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm và các tiêu chí khi lựa chọn phôi mai vàng.I. Giới Thiệu Về Phôi Mai Vàng:

The Comprehensive Guide to BK8 Login for Beginners


Before stepping into the platform and engaging in the thrilling world of betting, it's essential to understand how to log in to bk8 bookmaker or the official link of the bookmaker. For those who are new to online betting or unsure about the login process, this guide will provide valuable insights.

Reasons for BK8 Login:

Established in 2015 in Europe, BK8 has gained significant traction in the gambling market over the years. Despite being relatively new, the platform has garnered a solid reputation across continents.

Even though it has only been operating in the Vietnamese market for four years, BK8 has already amassed over 2 million members. Every day, hundreds or even thousands of players engage in betting activities on the platform.

CÂY MAI VÀNG ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC MẶN

Hoa mai, được biết đến trong tiếng Anh là Apricot Flowers và có tên khoa học là Ochna integerrima, còn được gọi là cây hoàng mai, là một biểu tượng văn hóa và tâm linh đặc trưng của người Việt Nam, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. Cây mai thường xuất hiện tại các khu rừng dọc theo dãy Trường Sơn, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Cây cũng có thể thấy tại các vùng cao nguyên, mặc dù số lượng ở đây thường ít hơn.

Hoa mai có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Trong văn kiện lịch sử, như sách "Trân Hương Bảo Ngự" của Phí Cung Ấn đời Minh, đã ghi chép về sự yêu thích…

About

The term nutraceutical refers to food items as a whole or a ...

Members

bottom of page